Hợp đồng thi công setup quán cafe trọn gói

#63 Mẫu hợp đồng thi công setup quán cafe trọn gói 2023

Hợp đồng thi công setup quán cafe trọn gói

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG SETUP QUÁN CAFE (Số: 060221/BLC)
 • Căn cứ Bộ Luật dân sự 2015;
 • Căn cứ Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014;
 • Căn cứ Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng;
 • Căn cứ Nghị định 37/2015/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2015 hướng dẫn về Hợp đồng xây dựng;
 • Căn cứ Nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015 về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;
 • Căn cứ Thông tư 09/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 3 năm 2016 hướng dẫn Hợp đồng thi công xây dựng công trình do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành.
 • Căn cứ Thông tư 28/2012/TT_NHNN ngày 03 tháng 10 năm 2012 quy định về bảo lãnh ngân hàng

Hôm nay, ngày 23 tháng 02 năm 2021, chúng tôi gồm có:

BÊN A: ………………………………………..

Số cmnd           :……………………………………………………….

Nơi cấp:  ………………………………………………………………..

Địa chỉ            :  ………………………………………………………

Điện thoại        : ………………………………………………………

BÊN B: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG BLUECONS

Người đại diện:  Ông PHÙNG QUỐC VIỆT                Chức vụ: Giám đốc

Địa chỉ             :  499/6/79C Quang Trung, Phường 10, Gò Vấp, Hồ Chí Minh

Điện thoại        :  0906157879

Mã số thuế       :  0314247618

Số tài khoản    : 0371000471299    Tại Ngân hàng: Vietcombank – CN Tân Định

Sau khi bàn bạc, thoả thuận hai bên thống nhất ký kết hợp đồng thi công setup quán cafe trọn gói  với các nội dung sau:

Điều 1: Nội dung hợp đồng:

 • Tên công trình: Thi công công trình: quán cf Bình Tân
 • Địa chỉ công trình: Bình Tân
 • Hình thức hợp đồng: thanh toán theo khối lượng trọn gói.
 • Thời gian bàn giao hồ sơ thiết kế công trình: 30 ngày từ ngày nhận được tạm ứng

Điều 2: Giá trị hợp đồng:

 • Tổng giá trị hợp đồng: …………………………….
 • (Bằng chữ: ……………………………………………)
 • Giá này chưa bao gồm 10% thuế

Điều 3: Hình thức và phương thức thanh quyết toán:

 • Hình thức thanh toán: Bằng Chuyển khoản – Việt Nam Đồng.

3.2  Phương thức thanh toán:

 • Bên A tạm ứng 40% giá trị hợp đồng để bên B tiến hành đặt hàng và thi công phần bàn ghế tại xưởng .
 • Sau đó khoảng 07 ngày, bên A tiếp tục ứng 30% để bên B tới và thi công các phần tại quán.
 • Sau khi hoàn thành công trình, hai bên sẽ lấy khối lượng thực tế nghiệm thu nhân với đơn giá hợp đồng (sơn tường, đèn trang trí, bồn cây…), bên A thanh toán phần còn lại sau khi trừ cho phần thiết kế ban đầu.

Điều 4: Trách nhiệm của hai bên:

 • Trách nhiệm bên B:
 • Bảo đảm quá trình thiết kế, thi công không làm thiệt hại đối với các công trình lân cận.
 • Bên B phải đảm bảo thiết kế và thi công xây dựng công trình đúng như thỏa thuận hai bên.
 • Bảo đảm chất lượng, tiến độ, an toàn, bảo vệ môi trường và phòng chống cháy nổ.
 • Bên B phải giữ bí mật thông tin liên quan đến Hợp đồng hoặc Pháp luật có quy định liên quan đến bảo mật thông
 • Bên B có trách nhiệm thiết kế và thi công công trình theo đúng thời gian thỏa thuận trong hợp đồng này.
 • Trách nhiệm bên A:
 • Hoàn tất các thủ tục cần thiết và tạo điều kiện thuận lợi để bên B tiến hành thi công.
 • Phối hợp với Bên B giải quyết các vấn đề có liên quan một cách kịp thời
 • Bên B có trách nhiệm thanh toán đầy đủ nghĩa vụ của hợp đồng này.

Điều 5: Điều khoản chung:

 • Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản trong hợp đồng thi công setup quán cafe trọn gói đã ký kết. Bên nào làm trái với các điều khoản đã ký kết thì bên đó phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật. Trong quá trình thưc hiện nếu xảy ra tranh chấp, hai bên cùng nhau bàn bạc giải quyết trên cơ sở thoả thuận và bằng văn bản. Nếu không giải quyết được tranh chấp thì do Tòa án kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh để giải quyết. Phán quyết của toà án buộc hai bên phải thi hành. Các chi phí về án phí do bên có lỗi chịu.
 • Hợp đồng được lập thành 2 bản có giá trị pháp lý như nhau, bên A giữ 1 bản bên B giữ 1 bản.

5.3 Hợp đồng thi công setup quán cafe trọn gói tự động thanh lý sau khi Bên B hoàn thành công trình và Bên A thanh toán cho bên B 100% giá trị hợp đồng.

ĐẠI DIỆN BÊN A                                                               ĐẠI DIỆN BÊN B

(Ký đóng dấu, ghi rõ họ tên)                                                      (Ký đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Bên cạnh hợp đồng thi công setup quán cafe trọn gói thì các bạn có thể tham khảo thêm: Thiết kế quán cafe

Hợp đồng thi công setup quán cafe trọn gói

Hợp đồng thi công setup quán cafe trọn gói