Tủ locker 30 ngăn

Tủ locker 30 ngăn Tủ locker 30 ngăn dùng làm tủ đựng hồ sơ văn phòng được ghép lại với nhau ra hình chữ L một bên là tủ 16 ngăn và một bên là tủ 14 ngăn. Tủ 14 ngăn có chiều dài 3.2 mét và chiều cao 1.8 mét sâu là 0.5 mét…

17/06/2021